Ime podjetja
Servis Drev d.o.o.
Sedež podjetja
Drešinja vas 46/a
3301 Petrovče
Pravna oblika
Telefon:
+386 3 71 36 068
Faks:
+386 3 71 36 075
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: