Ime podjetja
SERVIS DREV d.o.o.
Sedež podjetja
Drešinja vas 46a
SLO-3301 Petrovče
Pravna oblika
Telefon:
00386 3 713 60 66
Faks:
00386 3 713 60 75
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
1722182
ID za DDV
20698615
Povezava banke
SKB BANKA
Številka banke
Številka računa
03116-1000692541
IBAN: